*Một số đặc điểm của dòng tô vít điện vuông góc Kolver
– Loại tô vít điện vuông góc của Kolver được sử dụng để vận hành ở những vị trí giới hạn không gian không chỉ là lực siết nhỏ và đối với cả những momen xoắn lớn hơn.
– Việc điều chỉnh mo men xoắn bên ngoài với quy mô tham chiếc và độ chính xác cao cho phép nó để sử dụng tăng độ chính xác lên tới M5.
– Các dòng PLUTO được trang bị hệ thống điều khiển mo men xoắn tiên tiến cho phép đạt được độ chính xác cao trong nhiều lĩnh vực.
– Với các ưu điểm: Trọng lượng nhẹ, cân bằng tuyệt đối, mức độ ồn thấp đặc biệt là phạm vi momen xoắn rộng làm cho nó trở thành sự lựa chọn thực sự thay thế cho các hệ thống khí nén.
– Chúng được sử dụng với các thiết bị điều khiển EDU2AE, EDU1AE/TOP hoặc EDU2AE/TOP có thể sử dụng cho 1 hoặc 8 chương trình khác nhau.
* Lưu ý: Không lên sử dụng vượt quá 80% lực siết Max của thiết bị.

Hỗ trợ trực tuyến
sales1091.819.2272
sales2097.488.2272
KThuật091.737.9998
Hotline096.477.9998